Privacy- en cookieverklaring

Het in deze verklaring opgenomen privacybeleid is bedoeld om personen (consumenten en personen die in de uitoefening van een bedrijf actief zijn) te informeren hoe Courta B.V. (hierna: Courta) als verantwoordelijke omgaat met persoonsgegevens.

Wij achten de omgang met persoonsgegevens van groot belang, daarom verwerken en beveiligen we die gegevens met grote zorgvuldigheid. In deze verklaring zijn we transparant over welke gegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel wij ze verwerken. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt. Hoewel bedrijven ook gebruik maken van onze diensten, vallen bedrijfsgegevens niet onder de AVG.

De laatste wijzigingen in deze Privacy- en cookieverklaring hebben plaatsgevonden op 20 februari 2019.

Indien een persoon niet instemt met de inhoud van deze verklaring, kan geen gebruik gemaakt worden van de website of daaruit voortvloeiende services, met dien verstande dat toegang tot de websites wordt onthouden en het gebruikersaccount verwijderd dient te worden.

Doelen verwerking

Als een Aanvrager (consument) of Gebruiker (medewerkers van een makelaarskantoor) zich op de website van Courta registreert worden persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt. De doelen die aan deze verwerking van persoonsgegevens zijn verbonden, bestaan uit het met gebruikmaking van het digitale platform van Courta – bedoelt voor bemiddeling tussen Aanvrager en Gebruiker – en bijbehorende begeleiding, waaronder:

 • gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites;
 • opslag van een uitnodiging tot doen van een offerte;
 • ontvangst en opslag van een offerte;
 • opslag en gebruik van communicatiemiddelen als het verzenden van elektronische nieuwsbrieven, berichten, e-mails en/of andere vormen van post;
 • verzenden en verwerking van een klacht over Courta of een reactie daar op;
 • de verwerking van facturen en afhandeling van betalingsverkeer;
 • promotie- en/of marketingdoeleinden;
 • de continuïteit en goede werking van het platform, waaronder het laten uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up, het aanbrengen van verbeteringen na geconstateerde fouten of onjuistheden en het krijgen van ondersteuning;
 • de beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid van het platform;
 • verbetering van onze website door middel van onderzoek en analyse;
 • het beschikbaar stellen van persoonsgegevens voor zover noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen;
 • uitvoering of toepassing van een andere wet.

Verwerken van persoonsgegevens

Aanvragers en Gebruikers die van Courta gebruik maken laten bepaalde gegevens achter met als doel om bemiddeling tussen beide tot stand te brengen. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Courta worden verstrekt om te verwerken.

Verzamelen van persoonsgegevens

Om onze diensten en producten te gebruiken is het noodzakelijk om eerst een account aan te maken. Wanneer de registratie van een Aanvrager of Gebruiker succesvol is voltooid bewaren wij de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt. Deze gegevens worden bewaard voor o.a. facturatie, het leveren van een dienst (het genereren van een intentieovereenkomst bijvoorbeeld) en om ondersteuning te bieden.

We verzamelen de volgende persoonsgegevens wanneer je een account bij Courta hebt aangemaakt:

 • Naam en achternaam, zodat wij weten aan wie wij onze diensten leveren
 • E-mailadres, zodat wij per e-mail contact met je kunnen opnemen
 • Telefoonnummer, zodat wij telefonisch contact met je kunnen opnemen
 • Adres, zodat wij jou kunnen informeren via de post

Contactformulier

Wij verzamelen de volgende informatie wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier:

 • Je e-mailadres
 • De door jou verstrekte informatie in de e-mail

Wij verzamelen de volgende informatie wanneer je telefonisch contact met ons opneemt:

 • Je telefoonnummer
 • Gebruik van persoonsgegevens

De informatie die wij verzamelen wordt gebruikt voor uiteenlopende zaken. Hieronder beschrijven we voor welke toepassingen we je gegevens gebruiken en met welk doel.

Verificatie door derden

Sommige informatie, zoals een adres, verifiëren we mogelijk met behulp van een derde partij. Bij het aanmaken van een account vragen wij om adresgegevens. Wanneer een adres in een van de velden wordt ingevoerd, dan wordt deze automatisch gecontroleerd op validiteit middels de Google Maps API.

Leveren van een dienst

Voor een deel van de diensten die wij aanbieden is het gebruik van persoonsgevens noodzakelijk, zoals het aanmaken van een account, het opvragen en ontvangen van offertes of het verlenen van toegang aan bedrijven die bij Courta zijn geregistreerd en daardoor een offerte kunnen plaatsen. Voor de levering van deze diensten werkt Courta samen met twee softwarebedrijven: Skaele Software Development (Amsterdam) en iDevelop Software Consultancy (Abcoude).

Opslag

Data en daarmee ook persoonsgegevens die Courta via haar website verwerkt worden opgeslagen via clouddienst Amazon Web Services. De Europese privacytoezichthouders hebben deze clouddienst goedgekeurd, waardoor Courta op dit punt voldoet aan de AVG.

Toegang en ontvangst makelaarskantoor

De diensten van Courta zijn gericht op bemiddeling tussen consument en makelaarskantoor. De volgende persoonsgegevens die een consument achter laat zijn te raadplegen of te ontvangen door een makelaarskantoor die zich heeft geregistreerd:

 • Naam en achternaam, zodat makelaars weten aan wie zij hun offerte richten;
 • Adres, zodat een medewerker van een makelaarskantoor de verkoop van de woning kan inschatten;
 • Telefoonnummer en/of e-mailadres, zodat contact gelegd wordt met een Aanvrager;
 • Persoonsgegevens die een consument via de berichtenbox naar een makelaar stuurt.
 • Interne communicatie

Onze medewerkers maken gebruik van diverse instrumenten voor onze interne communicatie en het bijhouden van de voortgang van projecten. Waar mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van e-mail.

Slack

Om efficiënte communicatie mogelijk te maken wordt voor het opzetten van vluchtige communicatie tussen onze medewerkers en softwarepartners gebruik gemaakt van Slack. Er zijn gevallen waar ook persoonlijke informatie wordt gedeeld over dit medium.

Externe communicatie

Courta kan gebruik maken van een nieuwsbrief om geïnteresseerden te informeren over diens producten en/of diensten. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan een lijst van abonnees voor een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee een Aanvrager en/of Gebruiker zich kan afmelden.

Fraude en misbruik

In het geval van verdenking of bewijs van fraude of misbruik kunnen wij vereist zijn om persoonlijke informatie over te dragen aan de bevoegde autoriteiten.

Beveiliging

Courta neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. We houden ons aan hedendaagse best-practices en beveiligingsstandaarden en evalueren of we op dit gebied bij de tijd zijn.

Recht van toestemming

Bij de verwerking van persoonsgegevens zorgt Courta dat een Aanvrager of Gebruiker hiervoor toestemming verleent conform de volgende voorwaarden:

 • de toestemming moet specifiek zijn;
 • de toestemming moet op informatie berusten;
 • de toestemming moet in vrijheid gegeven zijn;
 • de toestemming moet een actieve handeling zijn.

Als een Aanvrager of Gebruiker zijn of haar eerder verleende toestemming weer wil intrekken, dient diegene dit per e-mail kenbaar te maken via het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Iedere Aanvrager of Gebruiker heeft recht op inzage in de hem of haar betreffende verwerkte persoonsgegevens. Ook hebben zij recht op rectificatie (correctie), indien gegevens onjuist worden verwerkt.

Tot slot, hebben Aanvragers en Gebruikers het recht op wissing van persoonsgegevens (recht op vergetelheid) in de volgende situaties:

 • a. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig;
 • b. de toestemming waarop de verwerking berust wordt ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor die verwerking;
 • c. de Aanvrager of Gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende vormen voor verwerking;
 • d. de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • e. er is een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen;
 • f. de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij.

Als een Aanvrager of Gebruiker deze rechten wil inroepen, dan dient diegene dit per e-mail kenbaar te maken via het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cookies

Courta maakt gebruik van cookies om functionaliteiten op de website te verbeteren. Een cookie is een informatiebestand dat onze website(server) plaatst op jouw computer, tablet of telefoon (‘apparaat’) waarmee je deze website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Courta maakt gebruik van functionele cookies en analytics cookies.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie. Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe je gebruik maakt van Courta.

Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website. Analytische cookies maken een minimale inbreuk op je privacy.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links of koppelingen met deze website zijn verbonden. Courta kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan om de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijnen

Courta bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verzameld. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn zal deze termijn niet overschreden worden.

Indienen klacht

Mocht een Aanvrager of Gebruiker er desondanks, bij de verwerking van diens persoonsgegevens, niet met ons uitkomen, dan heeft die persoon op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over privacy en de onderliggende rechten zijn te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

© 2015-2020 Courta. Alle rechten voorbehouden.

Vergelijk en kies zelf uit het gehele aanbod aankoop- of verkoopmakelaars die bij jou passen.

© 2015-2020 Courta. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door deze melding te accepteren, of door gebruik te blijven maken van onze website weten we dat je hiermee akkoord gaat.

Accepteren Meer informatie