Disclaimer

Deze website is van Courta B.V. (hierna te noemen: Courta), ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 65559819.

Wanneer geldt deze disclaimer?

Als je de website gebruikt, geldt deze disclaimer. Lees deze disclaimer aandachtig voordat je de website gebruikt.

Wijzigingen

Wij mogen deze disclaimer op elk moment wijzigen. De meest recente versie vind je op deze website.

Voor Nederland

De informatie op deze website is bedoeld voor Nederland. Op deze website en disclaimer zijn Nederlands recht van toepassing.

Eigendom van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van Courta. Je mag die informatie voor privédoelen gebruiken, zoals een werkstuk of privé weblog. Je moet dan wel vermelden dat je de informatie hebt gevonden op de website van Courta. Ook mag je de informatie dan niet wijzigen. Als je de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet je daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Hyperlinks

Linken naar deze website mag alleen als altijd duidelijk is dat deze website van Courta is. Er mag niet de indruk worden gewekt dat de website van iemand anders is.

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie. Onze regels over jouw privacy gelden niet voor websites van anderen.

Bereikbaarheid website

Wij kunnen niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Wij zijn niet aansprakelijk als de website tijdelijk niet bereikbaar is.

Aansprakelijkheid

Wij doen ons uiterste best om onze systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens, onregelmatigheden en onrechtmatig gebruik door derden. Wij geven echter geen enkele garantie en zijn niet aansprakelijk voor fouten of gebreken of als derden misbruik of onrechtmatig gebruik maken van de website.

We proberen er altijd voor te zorgen dat de informatie op de website zo betrouwbaar mogelijk is. Het kan toch gebeuren dat de informatie op de website niet (meer) klopt. Wij zijn niet aansprakelijk als jij daardoor schade lijdt.

Courta is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Courta zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Voorts is Courta niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Courta is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de website van Courta wordt aangeboden.

Ook is Courta niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website en die van haar partners, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Courta.

Courta garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Ook garandeert Courta niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Courta garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij jou aan contact met ons op te nemen. Courta is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die jij ontleent aan Courta.

Je vrijwaart Courta tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als ten gevolg van:

  1. het gebruik van informatie op de website van Courta die door jou of door in jouw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
  2. die anderszins verband houden met of voortvloeien uit jouw gebruik van de Courta websites.

Informatie, geen advies

De informatie die wij op deze website aanbieden is algemene informatie en niet bedoeld als advies aan jou persoonlijk.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van informatie op de website.

© 2015-2019 Courta. Alle rechten voorbehouden.

Vergelijk en kies zelf uit het gehele aanbod aankoop- of verkoopmakelaars die bij jou passen.

© 2015-2019 Courta. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door deze melding te accepteren, of door gebruik te blijven maken van onze website weten we dat je hiermee akkoord gaat.

Accepteren Meer informatie